VinFast được giới thiệu với thông điệp Việt Nam luôn sáng tạo phong cách riêng và luôn giữ được sự an toàn nhằm tôn vinh chiếc xe và giá trị của xe ô tô đầu tiên của Việt Nam. VinFast khát vọng của việc xây dựng thương hiệu Việt để có thể vươn ra tầm cỡ quốc tế. Cùng tìm hiểu các loại xe VinFast cũng như các loại loại xe VinFast sau đây.

Acquy-hnt.vn
Acquy-hnt.vn